Chronologický prehľad k dejinám Sumeru a Akkadu

(podľa: Scharff/Moortgat: Ägypten und Vorderasien im Altertum)

obdobie Sumer Akkad
začiatok
3. tisícročia
– Uruk VI–IV
okolo
2800/2700
– džemdet-nasrské
obdobie (= Uruk III–II)
včasné dejiny
okolo 2600 – Mesilimovo obdobie
okolo 2500 – obdobie Uru I Lagaš
Urnanše
Akurgal
Eannatum
Enannatum I.
Mešannepadda
Entemena
Aannepadda
Enannatum II.
Enitarzi
Enlitarzi
Lugalanda
Urukagina
Lugalzagesi z Uruku (okolo 2350)
okolo 2350 – akkadské obdobie (asi 2350 – 2150)
Sargon 56 r.
Rimuš 9 r.
Maništusu 15 r.
Narámsin 37 r.
Šarkališarri 25 r.
a šesť ďalších kráľov
Lagaš
Urbaba
okolo 2150 – gutejské obdobie (asi 2150 – 2050)
Utuchengal z Uruku (okolo 2050)
Gudea
Urningirsu
okolo 2050 – obdobie Uru III (okolo 2050 – 1950)
Urnammu 18 r.
Šulgi 46 r.
Amarsuena 9 r.
Šúsin 9 r.
Ibbisin 25 r.
1950

(v knihe, pozri obrázok nižšie)

Chronologický prehľad

Pôvod obrázkov

Silvio Fiore, Turín (I, 2 hore vpravo; I, 2 dole; II, 4 dole) –
Hirmer Fotoarchiv Mníchov (I, 1; I, 4; II, 1; II, 2; II, 3; IV, 2/3) –
Harry Lindenau, Mníchov (I, 3 hore; III, 3 dole; IV, 1) –
autor (I, 2 hore vľavo; I, 3 dole; II, 4 hore; III, 1; III, 2; III, 3 hore; III, 4).
Rímske číslice označujú poradie obrazových vložiek, arabské číslice stranu vložky.


Literatúra

OBSAH

Tiráž