Helmut Uhlig

Sumeri

Z nemeckého originálu Helmut Uhlig, Die Sumerer, vydaného vydavateľstvom C. Bertelsmann Verlag, München 1976, preložil František Kalina.


Obálku a väzbu navrhol Jozef Michaláč.

Prvé vydanie.
Vydalo Vydavateľstvo Obzor, n. p., Bratislava 1983 ako 2849. publikáciu.
Počet strán textu 184, príloh 16.

Šéfredaktor: Ján Mojžiš
Vedúci redaktor: Jozef Pitoňák
Zodpovedná redaktorka: Daniela Števčeková
Jazyková redaktorka: Zuzana Borovská
Výtvarná redaktorka: Anna Horňáčková

Vytlačila Pravda, tlačový kombinát KSS – TZP, závod 01, Bratislava, Štúrova 4.
AH 15,54 (textu 13,33, obrázkov 2,21), VH 16,53.
Číslo povolenia SÚKK 1866/I-82.
Počet výtlačkov 10 000.
Tematická skupina 02/65.

65 – 016 – 83 Kčs 24,– 735-21-85/7

Vydavateľstvo OBZOR

Edícia Periskop

Bratislava 1983


Chronologický prehľad

OBSAH